ซื้อหุ้นต่างประเทศดีไหมในปี 2565 และซื้อยังไง

ทำไมควรซื้อหุ้นต่างประเทศในปี 2565? เพราะเพื่อกระจายความเสี่ยง และได้ผลตอบแทนให้มากขึ้นของนักลงทุนเป็นหลัก จากอิทธิพลของปัจจัยหลายๆ อย่าง เศรษฐกิจไทยกำลังตกต่ำลง จึงการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะใช้เวลานานกว่าจะได้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
นอกจากนี้ หุ้นลักษณะของไทยน้อยและโสด ซื้อหุ้นต่างประเทศจะช่วยนักลงทุนเทรดหุ้นชนิดอื่น ๆ ได้มากขึ้น และอุตสาหกรรมและบริษัทที่มีศักยภาพมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า เราสามารถทำให้พอร์ตการลงทุนของเรามีความหลากหลายมากขึ้นจึงกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ