1 ETH เท่ากับกี่บาท?  ETH ราคาบาท|แนวโน้ม Ethereum 2565

บทความนี้จะพาคุณมารู้จักว่า “อีเธอร์ (ETH Ethereum)” คืออะไร? 1 ETH เท่ากับกี่บาท? และข้อมูลการลงทุนอีกมากมาย
ในบรรดาสกุลเงินดิจิทัลที่ผุดขึ้นมามากมาย อีเธอเรียม (Ethereum) ได้พัฒนาสกุลเงินอีเธอร์หรือ ETH ขึ้นมาและกลายเป็นสกุลเงินดิจิทัลอันดับสองของโลก ด้วยคุณสมบัติหลากหลายนอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา เช่น Smart contracts, DApps หรือ DeFi ทำให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดการณ์ว่า ETH ราคาจะยังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนสร้างสถิติใหม่ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคา Ethereum ก็คือความต้องการในตลาดนั่นเอง